Time One


คุณอานนท์ ป้อมแสนพล สั่งซื้อหัวอ่านลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE พร้อมชุดSDKสำหรับพัฒนาจำนวน 10 เครื่อง

Timeone

คุณอานนท์ ป้อมแสนพล สั่งซื้อหัวอ่านลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE พร้อมชุดSDKสำหรับพัฒนาจำนวน 10 เครื่อง

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อหัวอ่านลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE +SDKเพิ่มอีกจำนวน 4 เครื่อง

Timeone

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อหัวอ่านลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE +SDKเพิ่มอีกจำนวน 4 เครื่อง จากเดิมที่ซื้อไปแล้วประมาณ 30 กว่าชุด

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE จำนวน 6 เครื่อง

Timeone

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE จำนวน 6 เครื่อง

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อชุดพัฒนาโปรแกรมด้วยลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE เพิ่ม จำนวน 70 เครื่อง

Timeone

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้าของไทม์ แอคเซสฯ ส่งมอบสินค้าที่ อาคารภคินท์ ชั้น 5 เลขที่ 9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำกัด สั่งซื้อชุดพัฒนาโปรแกรมด้วยลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE จำนวน 6 เครื่อง

   บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำกัด ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมในการดูแลซ่อมบำรุงเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้กับหน่วยงานของบริษัทเอกชน  สั่งซื้อชุดพัฒนาโปรแกรมด้วยระบบค้นหาลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้เก็บหรือลงทะเบียนลายนิ้วมือที่ส่วนกลางเพื่อส่งไปยังเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นต่างๆ ตัวเครื่องออกมาให้ใช้งานง่ายต่อการวางนิ้ว และรองรับการใช้งานผ่าน Window XP หรือ Window 7 แบบ 32 บิท เพื่อความสะดวกในการใช้งานลดขั้นตอนการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือทางลูกค้าสนใจในสินค้าของ บจ.ไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวน 6 เครื่อง

บริษัท มิลเลนเนียม ซัพพอร์ต จำกัด สั่งซื้อเครื่องแกนลายนิ้วมือ usb รุ่น Time One จำนวน 6 เครื่อง พร้อม ชุดพัฒนาโปรแกรม ชุด SDK

   บริษัท มิลเลนเนียม ซัพพอร์ต จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ usb รุ่น Time One จำนวน 6 เครื่อง พร้อมชุดการพัฒนาโปรแกรมด้วย ชุด SDK ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้เก็บลายนิ้วมือหรือลงทะเบียนลายนิ้วมือ ที่ส่วนกลาง เพื่อส่งไปยังเครื่องสแกนนิ้วมือรุ่นต่างๆเช่น TIP62C , TMI280 , TMI68C หรือใช้งานร่วมกับระบบ Access Control อย่างเช่น F7 ,F707 ,F702 ,F8 ก็สามารถทำได้ โดยเป็นอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ระบบสแกนลายนิ้วมือ สามารถใช้โปรแกรมในการจัดเก็บลายนิ้วมือที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวเครื่องออกแบบมาให้ง่ายต่อการวางนิ้ว มีฐานรองสำหรับตั้งใช้งาน เชื่อมต่อกับกับคอมพิวเตอร์ ผ่านพอร์ต USB รองรับการใช้งาน ร่วมกับ Windows XP , Vista และ Windows 7 แบบ 32 บิท โดยรูปแบบการใช้งานจะใช้ร่วมกับโปรแกรมสำเร็จรูป ในการจัดเก็บนิ้ว ลูกค้ามีความสนใจจึงทำการสั่งซื้อสินค้าจาก บจ.ไทม์ แอคเซสฯ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพลัส อินเตอร์ซอฟต์ สั่งซื้อชุดพัฒนาโปรแกรมด้วยลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE จำนวน 1 เครื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพลัส อินเตอร์ซอฟต์ ชุดพัฒนาโปรแกรมด้วยระบบค้นหาลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้เก็บหรือลงทะเบียนลายนิ้วมือที่ส่วนกลางเพื่อส่งไปยังเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นต่างๆ ตัวเครื่องออกมาให้ใช้งานง่ายต่อการวางนิ้ว และรองรับการใช้งานผ่าน Window XP หรือ Window 7 แบบ 32 บิท เพื่อความสะดวกในการใช้งานลดขั้นตอนการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพลัส อินเตอร์ซอฟต์สนใจในสินค้าของ บจ. ไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวน 1 เครื่อง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สั่งซื้อชุดพัฒนาโปรแกรมด้วยลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE จำนวน 3 เครื่อง

ชุดพัฒนาโปรแกรมด้วยระบบค้นหาลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้เก็บหรือลงทะเบียนลายนิ้วมือที่ส่วนกลางเพื่อส่งไปยังเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นต่างๆ ตัวเครื่องออกมาให้ใช้งานง่ายต่อการวางนิ้ว และรองรับการใช้งานผ่าน Window XPหรือ Window 7 แบบ 32 บิท เพื่อความสะดวกในการใช้งานลดขั้นตอนการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทางอาจารย์ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษสนใจในสินค้าของ หจก ไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวน 3 เครื่อง

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อชุดบันทึกลายนิ้วมือด้วยBiokey SDK จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อชุดบันทึกลายนิ้วมือด้วยBiokey SDK รุ่น Time One จำนวน 2 เครื่อง เพื่อนำไปเก็บลายนิ้วมือของพนักงานและนำไปลงที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ