F707


บริษัท อดินพ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น BT99+F 707 จำนวน 2 ประตู

บริษัท อดินพ จำกัด จำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับ อาหารยา เครื่องสำอาง วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล สีผสมอาหาร สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น BT99 + F 707 แบบเปิดปิดประตูจำนวน 2 ประตู ซึ่งทางบริษัท อดินพ เป็นบริษัทขนาดใหญ่ จึงต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถถ่ายรูปพนักงานไว้ได้ในกรณีที่สแกนไม่ผ่านก็จะมีการถ่ายภาพบันทึกไว้ และใช้กลอนไฟฟ้าในการล็อคประตูเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707 และ TMI 68C จำนวน 7 ประตู

บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ มากว่า 20 ปี สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+เปิดปิดประตู รุ่น TiP F707 และ TMI68C พร้อมติดตั้งแบบครบเซ็ตจำนวน 7 ประตู ซึ่งประกอด้วย 1.ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 2.ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 3.ปุ่มExit Swich เปิดประตูจากภายใน 4.ชุดจ่ายไฟและชุดสำรองไฟ กรณีไฟฟ้าดับ 5.ติดตั้งพร้อมใช้งานและสอนการใช้ตัวเครื่อง 6.ฟรีโปรแกรมคำนวนเวลาเข้าออกงานที่หาได้จากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น เท่านั้น 7.รับประกันตัวเครื่องยาวนานถึง 2 ปีเต็ม

กรมราชทัณฑ์ วางใจใช้บริการจากไทม์ แอคเซส

เรือนจำกลางบางขวาง กรมราชทัณฑ์ เลือกใช้เครื่องสแกนนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707 อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในสังกัด เพื่อความปลอดภัยในการเข้าออกประตูด้วยชุด Magnetic ซึ่งเป็นการล็อคประตูระบบไฟฟ้า สามารถรักษาความปลอดภัยได้ดีกว่ากลอนแบบทั่วๆไป ทางกรมราชทัณฑ์ จึงวางใจในงานบริการของ ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น