บริษัท สยามสกรู แอนด์ พาร์ท อินดัสทรี จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 (แบบบันทึกเวลา) จำนวน 1 ชุด

2.WT

บริษัท สยามสกรู แอนด์ พาร์ท อินดัสทรี จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 (แบบบันทึกเวลา) จำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

ลูกค้าบางส่วนที่ให้ความวางไว้ใจเลือกซื้อสินค้าจัดส่งโดยบริการขนส่ง บจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรสฯ

w2ลูกค้าบางส่วนที่ให้ความวางไว้ใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น LX16/TIP700, TIP800 และเครื่องบันทึกเวลายามรุ่น Yam100 จัดส่งสินค้าผ่านบริการขนส่ง บจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรสฯ

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.แมชชีนเนอรี่ แอนด์ อีควิปเม้นท์ ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 800 จำนวน 1 เครื่อง

ed-full-web

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.แมชชีนเนอรี่ แอนด์ อีควิปเม้นท์ ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 800 จำนวน 1 เครื่อง ขอขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

ลูกค้าบางส่วนที่ให้ความวางไว้ใจเลือกซื้อสินค้าจัดส่งโดยบริการขนส่ง บจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรสฯ

Kerry-rev1 (23-01-60)

– บริษัท ซินโคเมค (ประเทศไทย) จำกัด  สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIP700/LX16 จำนวน 1 เครื่อง
– บริษัท เจทีคลีน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIP700/LX16 จำนวน 2 เครื่อง
– คุณ มยุรี  สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIP800 จำนวน 1 เครื่อง
– คุณ ฉัตรชัย  สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIP700/LX16 จำนวน 1 เครื่อง
– คุณ พงษ์สกร  สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIP700/LX16 จำนวน 1 เครื่อง  ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรา

ลูกค้าที่ให้ความวางไว้ใจเลือกซื้อสินค้า จัดส่งโดยบริการขนส่ง บจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรสฯ

– บริษัท เอสบีพี ออโต้ เน็ตเวิร์ค จำกัด  สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIP700/LX16 จำนวน 1 เครื่อง
– บริษัท ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จำกัด (สาขาที่ 00001)  สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIP800 พร้อมฐานรอง จำนวน 1 เครื่อง
– คุณ เอกชัย  สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIP700/LX16 จำนวน 1 เครื่อง
– คุณ สุดชีวัน  สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIP700/LX16 จำนวน 1 เครื่อง
– บริษัท แก๊สเอราวัณ จำกัด  สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIP900 จำนวน 1 เครื่อง
– บริษัท เทพธนา ฟอร์คลิฟท์ จำกัด  สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIP800 จำนวน 1 เครื่อง  ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรา

 

รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ให้ความวางไว้ใจเลือกซื้อสินค้ารุ่น TIP700/LX16,TIP800 และYAM100 ผ่านระบบออนไลน์

 

37388

ขอขอบคุณ คุณธนพร ,คุณเกศลาวัณย์ และบจก.ธรรมแสงธุรกิจ จำกัด เลือกซื้อเครื่องสแกนนิ้ว รุ่น TIP700/LX16 จำนวน 1 เครื่อง
บจก.รักษาความปลอดภัย ภาคใต้ เลือกซื้อชุดนาฬิกายาม รุ่น YAM100 จำนวน 1 เครื่อง
และ บจก.สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ.(49) เลือกซื้อหัวอ่านสแกนนิ้ว (กันน้ำได้) รุ่น FR120 จำนวน 1 เครื่อง (เพื่อใช้งานเสริมกับเครื่อง รุ่น TIPF18)  ลูกค้าไว้วางใจเลือกซื้อผ่านระบบออนไลน์ 

บริษัท เจ เอส ออโตเวิร์ค จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 จำนวน 1 เครื่อง

ed-full

บริษัท เจ เอส ออโตเวิร์ค จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 จำนวน 1 เครื่อง ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรา

บริษัท อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 จำนวน 1 เครื่อง

3d-fyll

บริษัท อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท อโรมาเทค เฟลเวอร์ส จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 จำนวน 1 เครื่อง

ed-full

บริษัท อโรมาเทค เฟลเวอร์ส จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 จำนวน 1 เครื่อง ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรา

บริษัท ไดเร็กชั่น ฟิวเจอร์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 จำนวน 1 เครื่อง

ed-full

บริษัท ไดเร็กชั่น ฟิวเจอร์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 จำนวน 1 เครื่อง ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรา

บริษัท ทากะ ทาวน์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 จำนวน 1 เครื่อง

ed-full

บริษัท ทากะ ทาวน์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 จำนวน 1 เครื่อง ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรา

ร้านแอท อีส มาจสาจ ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว รุ่น TIP800 จำนวน 1 เครื่อง

TIP800

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้าและบริการของ ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ติดตั้งที ซ.สุขุมวิท 33/1 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว รุ่น TIP800 จำนวน 1 เครื่อง

TIP800

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้าและบริการของ ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ติดตั้งที ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว รุ่น TIP800 จำนวน 1 เครื่อง

TIP800

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้าและบริการของ ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ติดตั้งที อาคาร ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ โซนบี ยูนิตซี ชั้นที่ 7 เลขที่ 32/28 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110