เครื่องกัน 3 ขา


บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ติดตั้ง แขนกั้น 3 จำนวน 2 ชุด

51165

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ติดตั้ง turnstile TAS-S1 หรือแขนกั้น 3  ขาจำนวน 2 ชุด และราวกั้นสแตนเลส พร้อมควบคุมด้วยตู้ควบคุมการเข้าออกด้วย inbio controller Access System เพื่อกำหนดการเข้าใช้งานพื้นที่ ..  ให้กับพนักงาน

โรงเรียนดรุณพัฒน์ สั่งซื้อ TURN STILE (ประตูหมุน 3 ขา แขนกั้นทาง 3 ขา)

           ลูกค้าไว้วางใจสินค้าและบริการของไทม์ฯ จึงทำการสั่งซื้อ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ที่ โรงเรียนดรุณพัฒน์ เขตจตุจักร กทม.

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (สาขาที่1) สั่งซื้อ TURN STILE (ประตูหมุน 3 ขา แขนกั้นทาง 3 ขา)

royal-plus

ลูกค้าสนใจสินค้าและบริการของไทม์ฯ จึงทำการสั่งซื้อ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ที่ โรงงาน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร