บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18 พร้อม ชุด Access Control เพิ่มอีกจำนวน 1 ชุด

2.WTบริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18 พร้อม ชุด Access Control เพิ่มอีกจำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

วิทยาลัยนานาชาติ (ม.รังสิต) ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18 พร้อม ชุด Access Control จำนวน 1 ชุด

2.WTวิทยาลัยนานาชาติ (ม.รังสิต) ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18 พร้อม ชุด Access Control จำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18+ พร้อม ชุด Access Control จำนวน 1 ชุด

2.WTบริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18+ พร้อม ชุด Access Control จำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท คีปเปอร์วัน จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18 พร้อม ชุด Access Control เพิ่มอีกจำนวน 1 ชุด

2.WTบริษัท คีปเปอร์วัน จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18 พร้อม ชุด Access Control เพิ่มอีกจำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18+ พร้อม Access Control จำนวน 1 ชุด

2.WTบริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18+ พร้อม Access Control จำนวน 1 ชุด ณ กองบินฯ ดอนเมือง

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท ฟูจิ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18 พร้อม Access Control จำนวน 1 ชุด

2.WT

บริษัท ฟูจิ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18 พร้อม Access Control จำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท 306 สตูดิโอดีไซน์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18 พร้อม Access Control จำนวน 1 ชุด

 

2.WTบริษัท 306 สตูดิโอดีไซน์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18  พร้อม Access Control จำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท ทาเตยาม่า (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18+ พร้อม Access Control จำนวน 1 ชุด

2.WT

บริษัท ทาเตยาม่า (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18+ พร้อม Access Control จำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18+ พร้อม Access Control เพิ่มอีกจำนวน 1 ชุด

2.WT

บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18+ พร้อม Access Control เพิ่มอีกจำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

คุณนภัสกร จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18 พร้อม ACcess Control จำนวน 1 ชุด

2.WT

คุณนภัสกร จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18 พร้อม ACcess Control จำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

ลูกค้าบางส่วนที่ให้ความวางไว้ใจเลือกซื้อสินค้าจัดส่งโดยบริการขนส่ง บจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรสฯ

144530

ลูกค้าบางส่วนที่ให้ความวางไว้ใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น
LX16/TIP700, F18+ จัดส่งสินค้าผ่านบริการขนส่ง บจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรสฯ

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท เอ็น เอส ไอ บิสิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18+ พร้อมชุด Access Control จำนวน 1 ชุด

2.WT

บริษัท เอ็น เอส ไอ บิสิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18+ พร้อมชุด Access Control จำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18 พร้อมชุด Access Control จำนวน 1 ชุด

2.WT

บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18 พร้อมชุด Access Control จำนวน 1 ชุด 
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท จีนีซิส เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18+ พร้อมชุด Access Control จำนวน 1 ชุด

2.WT

บริษัท จีนีซิส เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18+ พร้อมชุด Access Control จำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท กรีน แทร็ฟฟิค จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18 พร้อมชุด Access Control จำนวน 1 ชุด

2.WTบริษัท กรีน แทร็ฟฟิค จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18 พร้อมชุด Access Control จำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ