face scan 400


คุณวงศ์วริศ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้ารุ่น Face 400 พร้อมติดตั้ง ที่บางบอน

Face400-bangbon-300x196

คุณวงศ์วริศ เลือกใช้เครื่องบันทึกเวลาแบบสแกนหน้าและนิ้วมือ รุ่น face scan 400 ที่ใช้งานได้ทั้ง 2 ระบบ คือสแกนใบหน้าและสแกนนิ้วมือได้ในเครื่องเดียวกัน  จึงสั่งซื้อพร้อมติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง ที่ บางบอน กทม.

บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 9 เครื่องและเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น Face Scan 400 จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด ในชื่อย่อ FBT ผู้นำเรื่องอุปกรณ์กีฬาครบครัน สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า รวมทั้งหมด 11 เครื่อง ซึ่งแยกเป็นสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 9 เครื่อง และใช้สแกนใบหน้า รุ่น Face scan 400 จำนวน 2 เครื่อง โดยไปติดตั้งที่โรงงานของ FBT ที่ลาดกระบัง ลูกค้าต้องการดึงข้อมูลผ่านสาย LAN จึงเลือกใช้เครื่องสแกนรุ่นนี้ืที่สามารถใช้การดึงข้อมูลได้ทั้ง LAN และ Flash Drive

โรงเรียนบรบือพิทยาคาร ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น Face Scan 400 จำนวน 1 เครื่อง

โรงเรียนบรบือพิทยาคาร จ.มหาสารคาม สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+สแกนใบหน้า รุ่น Face Scan 400 มาติดตั้งที่โรงเรียน ซึ่งทางหจก.ไทม์ แอคเซส โซลูชั่นเดินทางไปติดตั้งให้ทางโรงเรียน 1 วันแล้วเสร็จ นับว่าเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดของภาคอีสานที่ให้ความสำคัญกับการบันทึกเวลาทำงานของครูและอาจารย์ และได้เลือกติดตั้งเป็นระบบสแกนใบหน้า ที่มีความแม่นยำในและความสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมาก