โรงเรียนบรบือพิทยาคาร ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น Face Scan 400 จำนวน 1 เครื่อง

โรงเรียนบรบือพิทยาคาร จ.มหาสารคาม สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+สแกนใบหน้า รุ่น Face Scan 400 มาติดตั้งที่โรงเรียน ซึ่งทางหจก.ไทม์ แอคเซส โซลูชั่นเดินทางไปติดตั้งให้ทางโรงเรียน 1 วันแล้วเสร็จ นับว่าเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดของภาคอีสานที่ให้ความสำคัญกับการบันทึกเวลาทำงานของครูและอาจารย์ และได้เลือกติดตั้งเป็นระบบสแกนใบหน้า ที่มีความแม่นยำในและความสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมาก