ดึงข้อมูลข้ามสาขา


บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 62C จำนวน 10 เครื่อง

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือจอสี รุ่น TIP 62C จำนวน 10 เครื่อง เพื่อต่อตั้งใช้งาน ณ. ที่ทำการแห่งใหม่ จากเดิมที่ซื้อเพื่อใช้งานติดตั้งตามสาขาต่างๆ มากว่า 80 เครื่อง ซึ่งทางลูกค้าพอใจในสินค้าและการบริการของไทม์แอคเซส จึงสั่งซื้อเพิ่มด้วยทางบริษัทแอมเวย์เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขายตรงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขนาดใหญ่จึงมีพนักงานเป็นจำนวนมากจึงต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อมาบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานจำนวนหลายเครื่อง

บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 5 เครื่อง


บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวล รุ่น TMI 280 จำนวน 5 เครื่อง จาก หจก.ไทม์แอคเซสโซลูชั่น โดยเป็นเครื่องรุ่น TMI280 ที่เพิ่มออฟชั่นสำหรับรับส่งข้อมูลข้ามสาขา มายังสำนักงานใหญ่ โดยทั้งหมด 5 เครื่องที่จัดซื้อล่าสุดจะถูกนำไปติดตั้งใช้งาน ในสำนักงานที่ต่างประเทศทั้งหมด .. ซึ่งกลาวสรุปได้ว่า บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องกับทางไทม์ แอคเซส เป็นจำนวนทั้งหมด 20 เครื่องและติดตั้งใช้งาน ตามสาขาหรือ shop ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ และมีแนวโน้มที่จะขยายการใช้งาน ตามจำนวนของสาขาต่างๆที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่อง TMI280 นั้นสามารถอัพเกรดระบบให้ใช้งานในระบบ สาขาได้ เกือบเท่าเทียมกับเครื่อง TIP65C

บ.แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือตามสาขาต่างๆอีกกว่าสิบสาขา

บ.แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว สาขาต่างจังหวัดอีกหลายสิบสาขา พร้อมด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือที่ใช้บันทึกเวลาให้กับบุคลากรตามสาขาต่างๆ โดยล่าสุด บ.แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP62C สำหรับติดตั้งใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลา โดยระบบทั้งหมดจะทำการ ดึงข้อมูลกลับมาประมวลผลที่ กรุงเพท โดยในปัจจุปัน บ.แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ติดั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการบันทึกเวลาทำงาน จากไทม์ แอคเซส โซลูชั่นแล้วเกือบ 100 เครื่องทั่วประเทศ …