F802


บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+อ่านบัตรเปิดปิดประตุ รุ่น F802 จำนวน 2 เซ็ท

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอม ย่านหมู่บ้านนักกีฬา สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมืออ่านบัตรได้ รุ่น F802 พร้อมระบบเปิดปิดประตู จำนวน 2 เซ็ท ติดตั้งที่บริษัท โดย TiP F802 มีความสามารถในการสแกนนิ้วมือและอ่านบัตร Proximity 125Khz ได้ในตัว และตัวเครื่องยังสมารถจำกัดสิทธิ์คนเข้าออกประตูนั้นๆด้วย Time Zone ทำให้ลูกค้าวางใจในความปลอดภัยของระบบ Magnetic Lock ของระบบเปิดปิดประตุของ ไทม์แอคเซส จึงสั่งซื้อจำนวน 2 ชุด

Ten Cate-Union Protective Fabrics Asia Ltd., ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น TIP F802

Ten Cate-Union Protective Fabrics Asia Ltd., สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตูอ่านบัตรไ้ด้ รุ่น  TIP F802 เพื่อควบคุมและบันทึกการผ่านเข้าออกประตูติดตั้งใช้งาน  พร้อมเพิ่มฟังชั่นอ่านบัตร Proximity 125khz  ทำให้ระบบสามารถสแกนทั้งนิ้วมือ และอ่านบัตรได้ เครื่องรุ่นนี้เป็นแบบบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานพร้อมทั้งมีฟังค์ชั่น เปิด-ปิดประตูร่วมด้วย ซึ่งระบบAccess Control นั้น สามารถล็อคความปลอดภัยได้ดีกว่ากลอนธรรมดาทั่วไป ลูกค้าจึงวางใจเลือกใช้บริการจากเรา

บริษัท พี ซี พี เอเซีย จำกัด เลือกใช้เครื่องสแกนนิ้วมือ รุ่น TIP F802

บริษัท พี ซี พี เอเซีย จำกัด เลือกติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TIP F802 เพื่อควบคุมและบันทึกการผ่านเข้าออกประตูติดตั้งใช้งาน พร้อมทั้งติดอุปกรณ์เสริมคือชุดอ่านบัตรสแกนนิ้วออกรุ่น FR100 สำหรับใช้ในการสแกนนิ้วผ่านออกจากประตู พร้อมเพิ่มฟังชั่นอ่านบัตร Proximity 125khz ให้กับชุดอ่านบัตร FR100 ด้วย ทำให้ระบบสามารถสแกนทั้งนิ้วมือ และอ่านบัตรได้ ทั้งฝั่งทางเข้า และฝั่งทางออก ที่ใช้ FR100 เครื่องรุ่นนี้เป็นแบบบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานพร้อมทั้งมีฟังค์ชั่น เปิด-ปิดประตูร่วมด้วย ซึ่งระบบAccess Control นั้น สามารถล็อคความปลอดภัยได้ดีกว่ากลอนธรรมดาทั่วไป ลูกค้าจึงวางใจเลือกใช้บริการจากเรา

บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด เลือกใช้เครื่องสแกนนิ้วมือและอ่านบัตรในตัว รุ่น F802

บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ และโอเพ่นซอสต์ซอฟท์แวร์ เลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและอ่านบัตรเปิดปิคประตูบันทึกเวลา TIP รุ่น F802 ซึ่งมีพื้นที่เก็บข้อมูลการเข้าออกงานได้ถึง 50,000 รายการ และบันมึกลายนิ้วมือได้ถึง 2,800 ลายนิ้วมือ ใช้การดึงข้อมูลผ่านสาย NETWORK LAN หรือ FLASH DRIVE สามารถเดินสายได้ไกลถึง 1 กิโลเมตร รองรับการอ่านบัตร Proximity ได้ในตัว สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา มีระบบควบคุมการเข้าออกประตูตามช่วงเวลาได้พร้อมด้วยระบบ Door Senser ใช้ตรวจเช็คสถานะการเปิดประตูค้างหรือตรวจสอบการงัดแงะประตูก็สามารถทำได้ ลูกค้าจึงสนใจใช้บริการดีๆจากหจก.ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ของเรา