บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ติดตั้ง แขนกั้น 3 จำนวน 2 ชุด

51165

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ติดตั้ง turnstile TAS-S1 หรือแขนกั้น 3  ขาจำนวน 2 ชุด และราวกั้นสแตนเลส พร้อมควบคุมด้วยตู้ควบคุมการเข้าออกด้วย inbio controller Access System เพื่อกำหนดการเข้าใช้งานพื้นที่ ..  ให้กับพนักงาน