มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI280 (บันทึกเวลา) จำนวน 1 เครื่อง

ed-full-1

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI280 (บันทึกเวลา) จำนวน 1 เครื่อง ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ