บริษัท อดินพ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น BT99+F 707 จำนวน 2 ประตู

บริษัท อดินพ จำกัด จำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับ อาหารยา เครื่องสำอาง วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล สีผสมอาหาร สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น BT99 + F 707 แบบเปิดปิดประตูจำนวน 2 ประตู ซึ่งทางบริษัท อดินพ เป็นบริษัทขนาดใหญ่ จึงต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถถ่ายรูปพนักงานไว้ได้ในกรณีที่สแกนไม่ผ่านก็จะมีการถ่ายภาพบันทึกไว้ และใช้กลอนไฟฟ้าในการล็อคประตูเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบริษัท