บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อหัวอ่านลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE +SDKเพิ่มอีกจำนวน 4 เครื่อง

Timeone

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อหัวอ่านลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE +SDKเพิ่มอีกจำนวน 4 เครื่อง จากเดิมที่ซื้อไปแล้วประมาณ 30 กว่าชุด