คุณอานนท์ ป้อมแสนพล สั่งซื้อหัวอ่านลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE พร้อมชุดSDKสำหรับพัฒนาจำนวน 10 เครื่อง

Timeone

คุณอานนท์ ป้อมแสนพล สั่งซื้อหัวอ่านลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE พร้อมชุดSDKสำหรับพัฒนาจำนวน 10 เครื่อง