บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำกัด สั่งซื้อชุดพัฒนาโปรแกรมด้วยลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE จำนวน 6 เครื่อง

   บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำกัด ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมในการดูแลซ่อมบำรุงเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้กับหน่วยงานของบริษัทเอกชน  สั่งซื้อชุดพัฒนาโปรแกรมด้วยระบบค้นหาลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้เก็บหรือลงทะเบียนลายนิ้วมือที่ส่วนกลางเพื่อส่งไปยังเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นต่างๆ ตัวเครื่องออกมาให้ใช้งานง่ายต่อการวางนิ้ว และรองรับการใช้งานผ่าน Window XP หรือ Window 7 แบบ 32 บิท เพื่อความสะดวกในการใช้งานลดขั้นตอนการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือทางลูกค้าสนใจในสินค้าของ บจ.ไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวน 6 เครื่อง

ใส่ความเห็น