การติดตั้ง โปรแกรม TAS Time Attendance System

การติดตั้ง โปรแกรม TAS Time Attendance System

เปิดแผ่น CD หรือ โฟลเดอร์ติตั้งโปรแกรมที่ได้จากการ Download แล้วรันไฟล์ที่ชื่อ Setup.exe เลือกติดตั้งเป็น English แต่หลังจากการติดตั้ง แล้วจะเป็น เมนูภาษาไทย กดปุ่ม OK เพื่อดำเนินการต่อ

ให้เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งเป็นค่าเดิมจากแก้ไขข้อมูลใดๆโปรแกรม

[warning]แนะนำให้ใช้ค่าเดิม แต่หากมีความจำเป็นต้องแไขก็สามารถทำได้[/warning]

เลือกทำการติดตั้งโปรแกรม โดย ก Next และตกลง ไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุด การติดตั้ง
โดยระบบจะสร้าง shotcut สำหรับเรียกโปรแกรมไว้ที่ Desktop ของคอมพิวเตอร์