big buy อุบลราชธานี จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TIP62C เพื่อติดตั้งบันทึกเวลาตามสาขาต่างๆ

ตอบรับการเป็นผู้นำทางด้านผู้จำหน่ายสินค้า IT , AV และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน big buy อุบลราชธานี ได้จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TIP62C เพื่อติดตั้งใช้งานตามสาขาต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร โดยระบบที่ติดตั้งด้วยเครื่องสแกนนิ้วรุ่น TIP62C จะใช้การดึงข้อมูลผ่านระบบ Network พื้นฐานที่เชื่อมโยงแต่ละสาขาไว้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นพิเศษใดๆในการติดตั้ง