บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 62C จำนวน 10 เครื่อง

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือจอสี รุ่น TIP 62C จำนวน 10 เครื่อง เพื่อต่อตั้งใช้งาน ณ. ที่ทำการแห่งใหม่ จากเดิมที่ซื้อเพื่อใช้งานติดตั้งตามสาขาต่างๆ มากว่า 80 เครื่อง ซึ่งทางลูกค้าพอใจในสินค้าและการบริการของไทม์แอคเซส จึงสั่งซื้อเพิ่มด้วยทางบริษัทแอมเวย์เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขายตรงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขนาดใหญ่จึงมีพนักงานเป็นจำนวนมากจึงต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อมาบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานจำนวนหลายเครื่อง

big buy อุบลราชธานี จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TIP62C เพื่อติดตั้งบันทึกเวลาตามสาขาต่างๆ

ตอบรับการเป็นผู้นำทางด้านผู้จำหน่ายสินค้า IT , AV และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน big buy อุบลราชธานี ได้จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TIP62C เพื่อติดตั้งใช้งานตามสาขาต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร โดยระบบที่ติดตั้งด้วยเครื่องสแกนนิ้วรุ่น TIP62C จะใช้การดึงข้อมูลผ่านระบบ Network พื้นฐานที่เชื่อมโยงแต่ละสาขาไว้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นพิเศษใดๆในการติดตั้ง