บริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (แบบบันทึกเวลา) รุ่น TIP900 จำนวน 1 เครื่อง

ieo

   บริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด
เลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 900 รุ่นใหม่ล่าสุด ลูกค้าสนใจสินค้า
และบริการของไทม์ฯจึงทำการสั่งซื้อพร้อมติดตั้ง 1 วันแล้วเสร็จ ที่อาคารวาสนา ชิดลม กทม. จำนวน 1 เครื่อง