บริษัท คลาร์คแฮทช์ ฟิสิกคัลฟิทเนสส์ เซนเตอร์ส ไทยแลนด์ จำกัด (สาขาที่ 6 ) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (แบบบันทึกเวลา) รุ่น TIP900 จำนวน 1 เครื่อง

kila

      บริษัท คลาร์คแฮทช์ ฟิสิกคัลฟิทเนสส์ เซนเตอร์ส ไทยแลนด์ จำกัด (สาขาที่ 6 )

ลูกค้าสนใจสินค้าและบริการของไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ที่อาคารธนิยะ ชั้น 9 สีลม กทม.