ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมพร้อมชมการแสดงการกุศลของสมาคมตำรวจ ณ สมาคมตำรวจ

บริษัท ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมพร้อมชมการแสดงการกุศลของสมาคมตำรวจ ณ อาคารปิยะจินดา สโมรสตำรวจ ทั้งนี้กิจกรรม คืนกำไรให้กับสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของเรามาโดยตลอด และในครั้งนี้ก็เป็นอีกกิจกรรม 1 กิจกรรมดีๆ ที่ชาว ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ร่วมใจกันทำเสมอมา