บริษัท จุลไหมไทย จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TMI 280 จำนวน 7 เครื่อง

   บริษัท จุลไหมไทย จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและส่งออกผ้าไหม สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 7 เครื่อง โดยที่เครื่องสแกนรุ่นนี้สามารถทำการโชว์รูปพนักงานเวลาสแกนนิ้วเข้างานได้ สามารถดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive พร้อมด้วยระบบ Network LAN รองรับการใช้งานได้หลากหลาย สามารถนำไปติดตั้งใช้งานตามพื้นที่ที่ต้องการได้ และเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TMI280 สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเป็นอย่างยิ่ง