โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ ติดตั้งระบบ Face Scan 400 สำหรับใช้บันทึกเวลาให้กับบุคคลากรในโรงเรียน

โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ เลือกติดตั้งระบบ Face Scan 400 สำหรับใช้บันทึกเวลาให้กับบุคคลากรในโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้เลือกติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าแทนเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องเดิมเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้กับครูอาจารย์ในโรงงเรียน เพราะความสะดวกในการใช้งาน ของระบบ Live Scan ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบใบหน้าของผู้ที่เดินมายังตำแหน่งที่กำหนดไว้ และทำการสแกนภาพโครงหน้า ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 1 วินาที นับได้ว่า เป็นอีกก้าวสำคัญของระบบบันทึกเวลาในสถานะศึกษาที่เลือกใช้เครื่องบันทึกเวลาด้วยใบหน้าในการบันทึกเวลา ซึ่งนอกจากการใช้ใบหน้าในการบันทึกเวลาแล้ว เครื่อง Face Scan 400 ยังมีระบบ sensor สแกนลายนิ้วมือ อีก 1 ระบบให้ใช้งานได้อีกด้วย นับได้ว่า 1 เครื่องใช้งานได้ ถึง 2 ระบบ

ค้นหาความสามารถของ ระบบสแกนใบหน้าหรือ เฟสสแกน face scan ได้ที่ เว็บหลักของ Time Access solution