งานติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนนิ้วมือรุ่น MB660 พร้อมชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า

งานติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้ารุ่น MB660 กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อเป็นระบบบันทึกเวลาและระบบเปิดปิดประตู
สนใจสินค้าและบริการ ติดต่อเราได้ที่ บ. ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น จำกัด
ช่องทางติดต่อ Line ID @timeaccess
ยินดีให้บริการครับ

งานติดตั้งระบบ บันทึกเวลาทำงาน THAI01 และ รุ่น F22 มีระบบ wifi พร้อมส่ง Line แจ้งเวลาที่มีการสแกน

งานติดตั้งระบบ บันทึกเวลาทำงาน THAI01 และ ระบบเปิดปิดประตูด้วยรุ่น F22 ซึ่งเป็นรุ่นที่มีระบบ wifi พร้อมด้วยระบบส่ง LINE เข้ามือถือ (ATT2LINE) แบบไม่ต้องเปิดโปรแกรมทิ้งไว้
สนใจสินค้าและบริการ ติดต่อเราได้ที่ บ. ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น จำกัด
ช่องทางติดต่อที่เบอร์โทรหน้าติดต่อเราหรือที่ Line ID @timeaccess
ยินดีให้บริการครับ

งานติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือ #ดึงข้ามสาขา ด้วยเครื่องสแกนรุ่น TIME2000

งานติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือ #ดึงข้ามสาขา ด้วยเครื่องสแกนรุ่น TIME2000 บริหารและจัดการเครื่องจากส่วนกลาง พร้อมด้วยงานติดตั้งเครื่องสแกนบันทึกเวลารุ่น TIP800 PLUS (THAI01) แบบส่ง Line เข้ามือถือ โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมทิ้งไว้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องรุ่น SC400 ที่เป็นระบบอ่านบัตรสำหรับเปิดปิดประตูร่วมด้วย


สนใจสินค้าและบริการ ติดต่อเราได้ที่
บ. ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น จำกัด
ช่องทางติดต่อ Line ID @timeaccess

ลูกค้าติดตั้งระบบเปิดปิดประตูด้วยเครื่องสแกนรุ่น F18

ลูกค้าติดตั้งระบบเปิดปิดประตูด้วยเครื่องสแกนรุ่น F18 และระบบกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ สนใจสินค้าและบริการ ติดต่อเราได้ที่ บ. ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น จำกัด
ช่องทางติดต่อ Line ID @timeaccess

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว รุ่น iCLOCK700 บันทึกเวลา เปิดปิดประตู มีระบบถ่ายรูป ส่ง LINE แจ้งได้

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วบันทึกเวลา และเปิดปิดประตู รุ่น iClock700 ที่มาพร้อมกับระบบพร้อมใช้งานอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น Time Zone พร้อมด้วยชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า
สนใจสินค้าและบริการพร้อมด้วยระบบที่รองรับการทำงาน ติดต่อได้ที่ ไทม์ แอคเซส LINE ID @timeaccess

ลูกค้าที่ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วบันทึกเวลา รุ่น UA860 ZKTECO ที่มาพร้อมการเชื่อมต่อแบบ WIFI LAN USB พร้อมระบบส่ง LINE เข้ามือถือแบบไม่ต้องเปิดโปรแกรมทิ้งไว้ ด้วยระบบ เฉพาะจากบริษัทของเรา ATT2LINE

ลูกค้าที่ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วบันทึกเวลา รุ่น UA860 เชื่อมต่อแบบ Wifi พร้อมระบบส่ง LINE แบบไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมทิ้งไว้
สนใจสินค้าและบริการพร้อมด้วยระบบที่รองรับการทำงาน ติดต่อได้ที่ ไทม์ แอคเซส LINE ID @timeaccess

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วบันทึกเวลา รุ่น TIP800 PLUS พร้อมระบบส่ง LINE แบบไม่ต้องเปิดโปรแกรม และรุ่น F18 ZKTeco สำหรับระบบเปิดประตู

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วบันทึกเวลา รุ่น TIP800 PLUS / THAI01 LINE Edition พร้อมระบบส่ง LINE แบบไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ และเครื่องสแกนนิ้วปิดประตูรุ่น ZKTeco F18
สนใจสินค้าและบริการพร้อมด้วยระบบที่รองรับการทำงาน ติดต่อได้ที่ ไทม์ แอคเซส LINE ID @timeaccess

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วบันทึกเวลา รุ่น ZKTeco S922 Mobile Time Attendance System เครื่องสแกนลายนิ้วมือ แบบเคลื่อนย้ายสถานที่ได้ ใส่ซิมมือถือ 4G ลิงค์ข้อมูลเข้าสำนักงานใหญ่ทันที

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วบันทึกเวลา รุ่น ZKTeco S922 Mobile Time Attendance System – เครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบโมบาย คือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ แบบเคลื่อนย้ายสถานที่ได้ หรือเรียกว่า Portable Device รูปแบบใหม่ของระบบสแกนนิ้วบันทึกเวลา ที่สามารถใช้งานได้ทุกสถานที่ที่ต้องการ เพียงใส่ซิมมือ 3/4G ถือเข้าไปในเครื่อง ระบบก็พร้อมที่จะออนไลน์ ส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมไปที่สำนักงานใหญ่ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง
สนใจสินค้าและบริการพร้อมด้วยระบบที่รองรับการทำงาน ติดต่อได้ที่ ไทม์ แอคเซส LINE ID @timeaccess

บริษัท คุซุฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้ง F18 พร้อมชุด Access Control จำนวน 1 ชุด

Control-226x300

   บริษัท คุซุฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งและถ่ายสินค้าทางบก, ทางน้ำ, ทางอากาศ ทั้งในและต่างประเทศ  เลือกติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นหน้าจอสี รุ่น TIP F18 พร้อมชุด Access Control จำนวน 1 ชุด  ณ โซนเพลินจิต กทม.

 

บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 7 เครื่อง

บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเป๋าถือ แบร์น Naraya ซึ่งมีสาขาจำหน่ายสินค้าค้าตาม shop ต่างๆอยู่ทั้งในและต่างประเทส สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 เพิ่มอีกจำนวน 7 เครื่อง เพื่อนำไปติดตั้งใช้งานตาม shop ที่เปิดใหม่ รวมถึงสาขาดอนเมืองที่เปิดให้บริการพร้อมกับการเปิดการใช้งานของสนามบินดอนเมืองอีกครั้ง โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI280 ทุกเครื่องที่จำหน่ายให้กับบริษัท บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด  ได้ถูกติดตั้งออฟชั่นเสริมเพื่อใช้งาน ดึง/ส่ง ข้อมูลตามสาขา โดยเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานของบริษัท หรือหน่วยงานที่มีสาขาต่างๆ และต้องการนำข้อมูลมาประมวลผล ณ. สำนักงานใหญ่

 

บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพฯ) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาพนักงาน รุ่น TMI 280 จำนวน 4 เครื่ิอง

บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพฯ) จำกัด ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งภายในประเทศ- ต่างประเทศ และรับจองตั๋ว เครื่องบิน ทั่วโลกทุกสายการบิน สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือนำไปใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน รุ่น TMI 280 จำนวน 4 เครื่อง โดยที่เครื่องสแกนรุ่นนี้สามารถทำการโชว์รูปพนักงานเวลาสแกนนิ้วเข้างานได้ สามารถดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive พร้อมด้วยระบบ Network LAN รองรับการใช้งานได้หลากหลาย สามารถนำไปติดตั้งใช้งานตามพื้นที่ที่ต้องการได้

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 62C จำนวน 10 เครื่อง

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือจอสี รุ่น TIP 62C จำนวน 10 เครื่อง เพื่อต่อตั้งใช้งาน ณ. ที่ทำการแห่งใหม่ จากเดิมที่ซื้อเพื่อใช้งานติดตั้งตามสาขาต่างๆ มากว่า 80 เครื่อง ซึ่งทางลูกค้าพอใจในสินค้าและการบริการของไทม์แอคเซส จึงสั่งซื้อเพิ่มด้วยทางบริษัทแอมเวย์เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขายตรงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขนาดใหญ่จึงมีพนักงานเป็นจำนวนมากจึงต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อมาบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานจำนวนหลายเครื่อง

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+อ่านบัตรเปิดปิดประตุ รุ่น F802 จำนวน 2 เซ็ท

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอม ย่านหมู่บ้านนักกีฬา สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมืออ่านบัตรได้ รุ่น F802 พร้อมระบบเปิดปิดประตู จำนวน 2 เซ็ท ติดตั้งที่บริษัท โดย TiP F802 มีความสามารถในการสแกนนิ้วมือและอ่านบัตร Proximity 125Khz ได้ในตัว และตัวเครื่องยังสมารถจำกัดสิทธิ์คนเข้าออกประตูนั้นๆด้วย Time Zone ทำให้ลูกค้าวางใจในความปลอดภัยของระบบ Magnetic Lock ของระบบเปิดปิดประตุของ ไทม์แอคเซส จึงสั่งซื้อจำนวน 2 ชุด

บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือจอสี รุ่น TIP 62C จำนวน 6 เครื่อง

บริษัท อริยอีควิปเม้นท์ จำกัด ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือจอสี รุ่น TIP 62C จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งทางบริษัท อริยอีควิปเม้นท์ ได้เคยสั่งซื้อเครื่องสแกนรุ่นนี้มาแล้ว 1 เครื่อง ด้วยตัวเครื่องสามารถรองรับรหัสพนักงานได้ถึง 9 หลักทำการโชว์รูปได้และตัวเครื่องเหมาะกับการใช้งานในทุกองค์กร พร้อมรับประกันตัวสินค้า 2 ปี ลูกค้าพอใจในสินค้าของไทม์ แอคเซส ฯ จึงทำการสั่งซื้อเป็นรอบที่ 2

บริษัท ลาภทวีภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 62 C


บริษัท ลาภทวีภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 62 C ติดตั้งที่บริษัท จำนวน 1 เครื่อง

CMI880 ดูกันชัดๆว่ามันขนาดไหน

cmi880 เครื่องบันทึกเวลาทำงาน หน้าจอแบบสัมผัส ไร้ปุ่มกด

มีโอกาสได้สัมผัส เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นใหม่ จาก HIP คือรุ่น CMI880 หรือ CMI-880 โดยรุ่นนี้ เรียกได้ว่า เราได้เทสกันในหลายๆระบบ หลายส่วนของการทำงานของมัน  โดยคราวๆ พอจะสรุปออกมาคือ

เครื่อง CMI880 ไม่มีปุ่มกด แต่ใช้จอ Touch Screen แทน โดยเป็นจอขนาด 3.5 นิ้ว
ขนาดของตัวเครื่องใหญ่กว่าจอนิดหน่อย มีที่สแกนนิ้วมือ โดยในรุ่นที่เรามี เป็นรุ่นที่สามารถอ่านบัตรได้ พร้อมด้วยการดึงข้อมูลผ่าน USB และ LAN โดยเท่าที่ทราบรุ่นนี้จะมีวางจำหน่ายใน 2 รุ่นคือ รุ่นที่ใช้ LAN และ อ่านบัตรได้ ส่วนอีกรุ่นคือ อ่านบัตรไม่ได้ และใช้ USB ดึงข้อมูลอย่างเดียว

จากที่ได้ทดสอบลองเล่นเครื่องรุ่น CMI880 ด้วยความรู้สึกส่วนตัวนิดๆคือ จอ Touch ตอบสนองช้าไปนิด อาจจะเป็นเพราะในปัจจุบัน เรามีโอกาส ได้ใช้งาน พวกอุปกรณ์ Touch Screen กันบ่อย ๆ อย่างเช่นบนมือถือ ตระกูล iPhone ทั้งหลาย ซึ่งแน่นอน มันต้องต่างกันอยู่แล้ว
ส่วนเมนูการทำงานต่างๆ เรียกได้ว่า คล้ายกับเครื่องรุ่น CMI800 แต่ระบบการแสดงผลด้วยเสียง กลับมีระบบทวนรหัส เป็นตัวเลข แบบรุ่น CMI820 หรือจะพูดง่ายๆว่าเป็นลูกผสมของ CMI800 กับ CMI820 เลยก็ว่าได้ ส่วนใครไม่เคยใช้ 2 รุ่นนี้ หรือไม่เคยจับ ก็งงๆกันไปนะ

ว่ากันด้วยระบบทวนเสียงเป็นตัวเลข เท่าที่ได้ฟังเสียงตอบรับจากลูกค้า เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ มักถามกลับมาว่า เอาออกได้ไหม อันนี้ต้องลองเอาเองนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่ดี มันเป็นระบบที่ดี แต่เสียงที่ทาง HIP อัดมา มันพูดช้าเกิน และเลขบ้างตัว มันออกเสียงไม่ชัด โดยเฉพาะเสียงตัวเลข 4  ใครไม่เคยได้ยิน หาฟังดูได้

มองๆดูแล้วเครื่องนี้เหมาะที่จะออกแบบมาให้เป็นระบบเปิดปิดประตู (ต่อไปต้องมีอยู่แล้วล่ะ แต่ตอนนี้ยังไม่มี) เพราะตัวเครื่องมันเล็กกะทัดรัด แต่ถ้าจะทำให้เป็นระบบเปิดปิดประตู ควรเก็บหรือจัดการกับเรื่องสายให้ดี เพราะตอนนี้รุ่นบันทึกเวลา CMI800 นี้มีช่องเสียบสายด้านล่าง เสียบเข้าเครื่องพร้อมสาย LAN นี้มองเห็นชัดๆเลยๆ ว่ามันถอดสายออกง่ายมากๆ

ส่วนการดึงข้อมูลไปใช้งานก็ ช่วงโมงนี้ ก็ต้องเป็นตัว HIP Device Management กับ TAS Time ของเรา … ส่วนตัว HIP 2011 ที่เป็นว่าใช้งานได้ด้วยแล้วนี้เห็นแล้วหนาววววว (ทางเราไม่กล้าใช้)

cmi880 ขนาดของจริง ใหญ่กว่าฝามือ เพียงเล็กน้อย

พอเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวหาว่าเครื่องรุ่นนี้ไม่มีข้อดีเลย ขอดีนะมันมี ดีไซน์เล็ก จอสี สัมผัส เก็บนิ้วได้ ตั้ว 5000 โน่นนน อ่านบัตรได้ด้วย ใครชอบเล็กๆ ดูดีมีคลาส ไฮเทคหน่อย จัดได้เลยครับ ที่ไทม์ แอคเซส ก็มีจำหน่าย สนใจตัวเป็นๆ ก็แวะมาดูได้ ครับบบบ รีบหน่อยก็ดีนะครับ สินค้าตัวนี้ของมันแรงงงงง

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และ อ่านบัตร Proximity ซื้อ 1 ได้ 2 ระบบ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่จำหน่ายในตลาดบ้านเรา ตอนนี้มีมากมายหลากหลายรุ่นจนเลือกกันไม่ถูกว่าจะเอารุ่นใดแบบใดดี ปัญหาคิดหนักๆ ของคนที่กำลังมองหา finger scan มาใช้งาน แต่ถ้าจะดูกันให้ดีๆแล้ว พอที่จะแนะนำกันได้ว่า หลักการเลือกง่ายๆ คือ ดูตาม ระบบที่จะใช้งาน

อย่างเช่นต้องการ ใช้ลายนิ้วมือเปิดปิดประตู ก็ต้องหา รุ่นที่ทำเป็น Access Control ได้ ในตัว โดยไม่ต้องไป Modify เครื่องอะไรให้ยุ่งยาก พูดง่ายๆว่า เปิดปิดประตูได้ตั้งแต่ออกมาจากโรงงานเลยจะดีที่สุด อย่างเช่นรุ่น

ส่วนผู้ที่ต้องการซื้อเครื่อง บันทึกเวลาทำงาน ตรงนี้สามารถเลือกได้ 2 แบบ จะเอารุ่นที่เปิดปิดตูได้ มาประยุกต์ใช้เป็นบันทึกเวลทำงานก็ได้ ตามรุ่นข้างต้น หรือจะเลือกเอาเป็นรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับการบันทึกเวลาทำงานโดยเฉพาะอย่างเช่น รุ่น CMI280 CM800 ก็ได้

นอกจากที่กล่าวมาในขั้นต้นแล้ว ยังมีอีกข้อสังเกตุที่เราอยากจะแนะนำก็คือ การเลือกซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ ที่สามารถอ่านบัตรได้ในตัว ตรงนี้ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นที่ไม่ควรมองข้าง เพราะตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า การใช้ลายนิ้วมือจะสามารถใช้งานได้กับทุกคน เพราะหากมองตามหลักความจริง คนที่ทำงานแล้วมีลายนิ้วมือบางในแต่ละหน่วยงานมีให้เห็นเป็นประจำ ซึ่งคนเหล่านี้ อาจจะสแกนนิ้วมือได้ยากกว่าคนอื่นๆอยู่บ้าง แต่ในบางรายนี้อาจจะไม่สามารถสแกนนิ้วได้เลย เรียกได้ว่านิ้วบางมาก

นั้นล่ะครับเลยเป็นที่มา ที่ ไทม์แอคเซส โซลูชั่น อยากจะแนะนำผู้ที่กำลังมองหา finger scan ไว้ใช้งาน ลองมองหาเครื่องที่ สแกนลายนิ้วมือ และอ่านบัตร Proximity ในตัว อย่างเช่นรุ่น CMI800 หรือ รุ่น C806 ไว้บ้างก็ดีนะครับ เพราะอย่างน้อยๆเวลาจัดซื้อ คิดซ่ะว่าเป็นการซื้อเผื่อไว้ก็ยังดี เพราะถ้าหาก ซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือแล้ว จำเป็นที่จะต้องใช้บัตร แล้วต้องทำเรื่องเสียเงินค่าเพิ่มอุปกรณ์เสริมคำไป ในบางบริษัทอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากก็ได้ หรืออาจจะโชคร้ายกว่านั้น เรื่องบางรุ่นอาจจะไม่สามารถทำให้อ่านบัตรได้เลย

ลองคิดดูนะครับ เพราะนอกจาก ซื้อ 1 เครื่องแล้ว เรายังได้ใช้งานถึง 2 ระบบด้วยกัน นับเป็นความคุ้มค่าในอีกรูปแบบหนึ่งที่ควรมีไว้พร้อมเพื่อการใช้งานนะครับ

เสริมภาพลักษณ์ให้องค์กร ด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

องค์กร ยุคใหม่เลือกใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ประตูทางเข้า จนถึงห้องต่างๆภายใน และหากมองให้ดีแล้ว การเลือกใช้ เครื่องสแกนนิ้วก็ได้ประโยชน์ ในทางตรงและทางอ้อมด้วยเช่น กัน

ทางตรงที่เห็น คือตัวเครื่องมีการบันทึกรายการที่มีการสแกนนิ้วผ่านเข้ามาในประตูได้ โดยบันทึกการเข้าออกเหล่านี้สามารถทำให้รู้ได้ว่า ใครผ่านเข้าประตูเวลาใดบ้าง

ทางตรงอีกข้อก็คือ การเอาข้อมูลไปใช้ในการบันทึกเวลาทำงาน แน่นอน ประเดนนี้ หลายบริษัท อาจจะให้ความสำคัญมากกว่า การเอามาเป็นระบบเปิดปิดประตูด้วยซ้ำ ทั้งๆที่ติดตั้งเป็นแบบระบบเปิดปิดประตู

ส่วนทางอ้อมก็คือ เป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยเสริมความเป็นองค์กร Hi-Tech ให้สินค้าที่ทันสมัย ไม่ตกยุค โดยสินค้ารุ่นใหม่ๆ มีรูปทรงที่ส่วยงาม และมีฟังชั่นต่างๆที่ไว้ค่อยให้ใช้งาน ได้ง่ายยิ่งๆขึ้น

เลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กรเลือกสินค้าจากเรา Time Access Solution