Card Reader


บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค การ์ด จำกัด สั่งซื้อหัวอ่านบัตรไมแฟร์พร้อม SDK รุ่น MRW-U232 จำนวน 1 เครื่อง

MRW-U232-USB-to-232-Mifare-reader-

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค การ์ด จำกัด สั่งซื้อหัวอ่านบัตรไมแฟร์พร้อม SDK รุ่น MRW-U232 จำนวน 1 เครื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรวภรณ์ สั่งซื้อระบบอ่านบัตร RFID รุ่น MRW-U232 จำนวน 10 เครื่อง

MRW-U232-USB-to-232-Mifare-reader-

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรวภรณ์ สั่งซื้อระบบอ่านบัตร RFID รุ่น MRW-U232 จำนวน 10 เครื่อง พร้อมด้วยชุดพัฒนาโปรแกรม  SDK การอ่านเขียนบัตร Smart Card Mifare ..

บริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อหัวอ่านบัตร รุ่น KR602M จำนวน 10 ชุด

บริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อหัวอ่านบัตร MiafreKR602 รุ่น KR602M จำนวน 16 ชุด
ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจสั่งซื้อสินค้าจากเรามาโดยตลอด