บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI880 จำนวน 1 เครื่อง

1WT

บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI880 จำนวน 1 เครื่อง
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI880 จำนวน 1 เครื่อง

1WT

บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI880 จำนวน 1 เครื่อง
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท อารยะ อะไหล่ยนต์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI880 จำนวน 1 เครื่อง

1WTบริษัท อารยะ อะไหล่ยนต์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI880 จำนวน 1 เครื่อง
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด TMI68C+ พร้อมชุด Access Control จำนวน 1 ชุด และ ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI880พร้อม Acess Control จำนวน 1 ชุด

82918

บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด TMI68C+ พร้อมชุด Access Control จำนวน 1 ชุด และ ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI880พร้อม Acess Control จำนวน 1 ชุด

ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรา

บริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI880 จำนวน 1 เครื่อง

page

บริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI880 จำนวน 1 เครื่อง

ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี พี ซี พลาสเทค ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI880 จำนวน 2 เครื่อง

web

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี พี ซี พลาสเทค ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI880 จำนวน 2 เครื่อง ขอขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า ติดตั้งเครื่องทาบบัตร รุ่น TMI880 (บันทึกเวลา) จำนวน 1 เครื่อง

ed-full

สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า ติดตั้งเครื่องทาบบัตร รุ่น TMI880 (บันทึกเวลา) จำนวน 1 เครื่อง ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรา

บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด ติดตั้งเครื่องทาบบัตร รุ่น TMI880 (บันทึกเวลา) จำนวน 1 เครื่อง

ed-full

บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด ติดตั้งเครื่องทาบบัตร รุ่น TMI880 (บันทึกเวลา) จำนวน 1 เครื่อง ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรา

บริษัท เจ.เอส.โฟม จำกัด ติดตั้งเครื่องทาบบัตร รุ่น TMI880 (บันทึกเวลา) จำนวน 1 เครื่อง

ed-full

บริษัท เจ.เอส.โฟม จำกัด ที่ จ.นครปฐม ติดตั้งเครื่องทาบบัตร รุ่น TMI880 (บันทึกเวลา) จำนวน 1 เครื่อง ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ

บริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ติดตั้งเครื่องบันทึกเวลาด้วยบัตร RFID รุ่น TMI880 พร้อมระบบดึงข้อมูลขามสาขา จำนวน 2 เครื่อง

list-s880

บริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ติดตั้งระบบบันทึกเวลาด้วยบัตร RFID รุ่น TMI880 จำนวน 2 เครื่อง พร้อมด้วยการสั่งซื้อ ในระบบ Full Set แบบ ดึงข้อมูลข้ามสาขาคู่กับระบบ Web8 และบัตร Proximity FRID 125Khz จำนวน 1100 ใบ ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและโซลูชั่นการใช้งานแบบ อินเตอร์เนตข้ามสาขาจากเรา

บริษัท สยาม ปลาโลมา จำกัด สั่งซื้อระบบอ่านบัตร RFID รุ่น TMI880 จำนวน 10 เครื่อง

TMI880

บริษัท สยาม ปลาโลมา จำกัด  สั่งซื้อระบบอ่านบัตร RFID  รุ่น TMI880 จำนวน 10 เครื่อง ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจสั่งซื้อสินค้าจากเรา มาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดมากกว่า 20 เครื่อง TMI880 ระบบอ่านบัตรบันทึกเวลาทำงาน ที่มีความสามารถในการถ่ายรูปผู้เอาบัตรมาอ่านได้

บริษัท ทรัพย์สมุชัย โปรดักส์ชั่น เอนจิเนียริ่ง จำกัด ติดตั้งเครื่องทาบบัตร รุ่น TMI880 Access Controlจำนวน 1 ชุด

TMI68C Plus

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้าและบริการของ ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ติดตั้งที สาขาพระนครเหนือ พระราม7 กรุงเทพฯ

บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด ติดตั้งเครื่องทาบบัตร รุ่น TMI 880

TMI880

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้า และบริการของ ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ติดตั้งที หมู่ที่ 1 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150