บริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ติดตั้งเครื่องบันทึกเวลาด้วยบัตร RFID รุ่น TMI880 พร้อมระบบดึงข้อมูลขามสาขา จำนวน 2 เครื่อง

list-s880

บริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ติดตั้งระบบบันทึกเวลาด้วยบัตร RFID รุ่น TMI880 จำนวน 2 เครื่อง พร้อมด้วยการสั่งซื้อ ในระบบ Full Set แบบ ดึงข้อมูลข้ามสาขาคู่กับระบบ Web8 และบัตร Proximity FRID 125Khz จำนวน 1100 ใบ ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและโซลูชั่นการใช้งานแบบ อินเตอร์เนตข้ามสาขาจากเรา