บริษัท แอล.ไอ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น inBio 460/กล่องเหล็ก จำนวน 2 บอร์ด 8 ประตู

1WT 2WT

บริษัท แอล.ไอ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น inBio 460/กล่องเหล็ก จำนวน 2 บอร์ด 8 ประตู
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น inBio 460/กล่องเหล็ก จำนวน 4เครื่อง

1WT

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น inBio 460/กล่องเหล็ก จำนวน 4เครื่อง
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท อินฟินิตี้ โพรดักษ์ชั่น จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series. Inbio 260) จำนวน4 ชุด

1WT

บริษัท อินฟินิตี้ โพรดักษ์ชั่น จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series. Inbio 260) จำนวน4 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลังสินค้าบางบ่อ) ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series. Inbio 260) จำนวน1 ชุด

1WTบริษัท โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลังสินค้าบางบ่อ) ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series. Inbio 260) จำนวน1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

 

บริษัท โครเนส (ไทยแลนด์) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน1 ชุด

page

บริษัท โครเนส (ไทยแลนด์) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน1 ชุด

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series. Inbio 260) จำนวน1 ชุด

page

บริษัท โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series. Inbio 260) จำนวน1 ชุด

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท โครเนส (ไทยแลนด์) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน1 ชุด และเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น F18+ จำนวน 1 เครือง

page

บริษัท โครเนส (ไทยแลนด์) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน1 ชุด และเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น F18+ จำนวน 1 เครือง

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท โครเนส (ไทยแลนด์) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน1 ชุด และเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น F18+ จำนวน 1 เครือง

page

บริษัท โครเนส (ไทยแลนด์) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน1 ชุด และเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น F18+ จำนวน 1 เครือง

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

ลูกค้าบางส่วนที่ให้ความวางไว้ใจเลือกซื้อสินค้าจัดส่งโดยบริการขนส่ง บจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรสฯ

92503

 

ลูกค้าบางส่วนที่ให้ความวางไว้ใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุุ่น LX16/TIP700 รุ่น TIP800 และชุด Access Control รุ่น Inbio Series จัดส่งสินค้าผ่านบริการขนส่ง บจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรสฯ

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน2 ชุด ที่แอร์พอร์ทลิงค์ ลาดกระบัง

page

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน2 ชุด ที่แอร์พอร์ทลิงค์ ลาดกระบัง

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน2 ชุด ที่แอร์พอร์ทลิงค์ รามคำแหง

page

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน2 ชุด ที่แอร์พอร์ทลิงค์ รามคำแหง

ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรามาโดยตลอด

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน 1 ชุด

page

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน 1 ชุด

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ/

บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน 4 ชุด

page

บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน 4 ชุด ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ

บริษัท อิทธิพร ร่มเกล้า จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน 5 ชุด (สำหรับใช้งานร่วมกับระบบลิฟท์)

ed-full

บริษัท อิทธิพร ร่มเกล้า จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน 5 ชุด (สำหรับใช้งานร่วมกับระบบลิฟท์) ขอบคุณลูกค้าไว้วางใจสินค้าและบริการจากเรามาโดยตลอด

บริษัท อิทธิพร ร่มเกล้า จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน 5 ชุด

cats

บริษัท อิทธิพร ร่มเกล้า จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) จำนวน 5 ชุด ขอบคุณลูกค้าไว้วางใจสินค้าและบริการจากเรา

บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) with FingerPrint เพิ่มอีกจำนวน 3 ประตู

cats

บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) with FingerPrint เพิ่มอีกจำนวน 3 ประตู ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจากเรามาโดยตลอด

บริษัท อุโตกุ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) with FingerPrint เพิ่มอีกจำนวน 3 ประตู

1-tile

บริษัท อุโตกุ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) with FingerPrint เพิ่มอีกจำนวน 3 ประตู

ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรามาโดยตลอด

 

บริษัท โครเนส (ไทยแลนด์) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) with FingerPrint เพิ่มอีกจำนวน 5 ประตู

ed-full

บริษัท โครเนส (ไทยแลนด์) จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series) with FingerPrint  เพิ่มอีกจำนวน 5 ประตู ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรามาโดยตลอด

 

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ติดตั้ง แขนกั้น 3 จำนวน 2 ชุด

51165

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ติดตั้ง turnstile TAS-S1 หรือแขนกั้น 3  ขาจำนวน 2 ชุด และราวกั้นสแตนเลส พร้อมควบคุมด้วยตู้ควบคุมการเข้าออกด้วย inbio controller Access System เพื่อกำหนดการเข้าใช้งานพื้นที่ ..  ให้กับพนักงาน