ZK4500 SDK ชุดพัฒนาโปรแกรม ค้นหาลายนิ้วมือ ZK4500

ZK4500 Fingerprint Software Development Kit ชุดพัฒนาโปรแกรม ค้นหาลายนิ้วมือ

ZK4500 ระบบพัฒนาโปรแกรม ค้นหาลายนิ้วมือ Fingerprint Recognition Software Development with ZK4500 USB Reader - Biokey.ocx

เครื่องอ่านลายนิ้วมือ รุ่น ZK4500 Time One , URU4000B ,U.are.U Reader

ระบบค้นหาลายนิ้วมือ ด้วย Biokey.ocx เป็น SDK พัฒนาโปรแกรมระบบค้นหาลายนิ้วมือที่ถูกนำไปใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน ด้วยความสามารถของระบบ ที่ออกแบบมา ให้ผู้ที่ต้องการเอาไปพัฒนาคู่กับโปรแกรมที่มีอยู่ หรือต่อยอดเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบต่างๆ ในราคาที่ประหยัด

ความสามารถในการค้นหาแบบ 1:N (ค้นหาลายนิ้วมือได้โดยไม่ต้องมีการกดรหัสก่อน) สามารถพร้อมแสดงรูป การวางนิ้วทันที โดยสามารถบันทึกเป็นรูปภาพ (jpg , bmp) และในส่วนการเก็บต้นแบบลายนิ้วมือ รองรับการเก็บแบบรหัส (string) และแบบ template file เพื่อนำไปใช้งานสำหรับรูปแบบต่างๆ

เหมาะสำหรับ นักพัฒนาโปรแกรม หรือนักศึกษา หรือบริษัท ห้างร้าน บุคคลทั่วไป ที่ต้องการนำความสามารถในการค้นหาลายนิ้วมือไปใช้งาน ร่วมกับโปรแกรมที่ออกแบบมา เพื่อเพิ่มมูลค่าของโปรแกรมหรือนำไปใช้งานกับระบบที่ต้องการ หรือทุกท่านที่มีโปรแกรมเดิมที่พัฒนาด้วยชุด SDK Biokey.ocx แล้วต้องหาซื้อหัวอ่านไว้ใช้งานร่วมก็สามารถหาซื้อไปใช้งานได้ และปัจจุนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปพัฒนาและใช้งานได้จริง และถูกติดตั้งใช้งานมา อย่างเช่น Family Mart , ACT แอคศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ครบวงจร และที่อื่นๆ ในทั่วประเทศ

ด้วยรูปแบบในการพัฒนาโปรแกรมที่ง่าย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องศึกษา หรือพัฒนาระบบค้นหาขึ้นมาเองทั้งหมด โดยเลือกใช้ฟังชั่นสำเร็จรูปที่จัดเตรียมไว้ ก็สามารถพัฒนาโปรแกรมต่อได้ทันที

ชุดพัฒนา Biokey.ocx จาก ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น จะมีตัวอย่างโค้ด ค้นหาลายนิ้วมือ ตัวอย่างเริ่มต้นที่ทาง บริษัทได้ ออกแบบไว้ โดยมีตัวอย่างโค้ดที่ให้ไปกับชุดพัฒนา Biokey.ocx บน Visual studio 6 (VB6) , visual studio.NET (VB2008 , C#2008 สามารถเปิดโปรเจคไปใช้ใน VS.NET รุ่นที่สูงกว่าได้) เก็บลงฐานข้อมูล (Access) ให้เรียบร้อย พร้อมได้สอดแทรก คอมเม้น บอกการทำงานแต่ละส่วนไว้ให้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจการทำงานของ ชุด SDK

ชุด พัฒนาโปรแกรม Biokey SDK ร่วมกับ ZKTeco รุ่น ZK4500 , U.are.U Reader และ TimeOne Reader

เหมาะสำหรับการนำเอาไปพัฒนาต่อ เพื่อเป็นระบบยืนยันตัวบุคคล ในรูปแบบโปรแกรมต่างๆ
โดยชุด Biokey SDK รองรับ U.are.U Reader , ZKReader ZK4500 และ TimeOne เพื่อใช้เป็นตัวเก็บนิ้วมือ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบ USB ติดตั้ง Driver คัดลอกโค้ดตัวอย่าง VB6 VB2008 คอมพิวเตอร์ สามารถเริ่มเขียนโปรแกรม ใช้งานได้ ทันที ซึ่งในตัวอย่างมีโค้ดการติดต่อฐานข้อมูล Access เพื่อเก็บลายนิ้วมือไว้ให้ เพิ่มสะดวกมากยิ่งขึ้น ในยุคแห่งการพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Studio


จากรูปแบบการรองรับการใช้งานและการพัฒนาโปรแกรม


โค้ดของ VB6 ง่าย ทำความเข้าได้รวดเร็ว พร้อม Comment การทำงานในแต่ละฟังชั่น โดยทางเราพยายาม สร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด โค้ดตัวอย่างการเขียนโปรแกรมค้นหานิ้วมือด้วย VB6 แสดงการค้นหา แบบ 1 ต่อ 1 และ 1 ต่อ N โดยมีการเก็บข้อมูลนิ้วมือลงในฐานข้อมูลที่เป็น Access ให้ดูด้วย เพื่อความง่ายในการนำเอาไปพัฒนา ต่อ โดยมีฟังชั่น ดึงข้อมูลจากฐานที่เก็บไว้ เข้ามาไว้ที่หน่วยความจำ และมีตัวอย่างในการค้น และคืนค่าที่ได้ออกมา


ตัวอย่าง บน VB2008 ใช้เป็นแนวทางในการเขียนโปรแกรม

รายละเอียดในชุดพัฒนา + หัวอ่านนิ้ว
1. ชุดสแกนลายนิ้วมือรุ่น ZK4500 จำนวน 1 ชุด (ตามรุ่นที่ท่านเลือกซื้อ) พร้อม Driver และ SDK มาตราฐาน (ตัวอย่าง SDK VS C++ อย่างเดียว)
2. ชุด CD โค้ดตัวอย่าง ติดต่อกับชุดอ่านนิ้ว ซึ่งประกอบไปด้วยภาษา C++, VB6, VB2008 , C#2008 ตัวอย่างค้นหาและเก็บลายนิ้วมือลง Access
3. รับประกันหัวอ่าน 1 ปี

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ประตูคีย์การ์ด นาฬิกายาม แขนกั้น 3 ขา ประตูอินเตอร์ล็อค ต้องที่ Time Access Solution