CSR


กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จิตใจ ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2559


บริษัท ไม่เพียงแต่ส่งเสริม สุขภาพกาย ให้แก่พนักงานเท่านั้น สุขภาพ จิต ก็สำคัญเช่นกันค่ะ บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา พาพนักงาน ฟังธรรม นั่งสมาธิ ตลอดเข้าพรรษานี้ เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพจิตใจ ให้ดีขึ้น

 

กิจกรรมเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม(ตามแนวทางหมอเขียว)ที่ จ.ระยอง

health1
อาหาร ที่รับประทาน แต่ละวัน เป็นอาหารลดจืด ไม่มีเนื้อสัตว์ เน้นธรรมชาติ ปรุงแต่งน้อย พืช ผัก ที่นำมาใช้ประกอบอาหาร เป็นผัก ปลอดสารพิษ

กิจกรรมเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม(ตามแนวทางหมอเขียว)ที่ จ.ระยอง


ทางบริษัท ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม(ตามแนวทางหมอเขียว)ที่ จ.ระยอง เป็นการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ทุกท่านมาเป็นหมอดูแลและบำบัดสุขภาพตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งยารักษาโรค เรียนรู้กลไก การเกิด และการหายของโรคต่าง ๆ

(จากภาพที่เห็นคือการกัวซา “กัวซา” เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดและน้ำเหลืองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัว ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขจัดพิษออกจากระบบทั้งสองนี้ดีขึ้นหลายเท่าตัวตามไปด้วย)

ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมพร้อมชมการแสดงการกุศลของสมาคมตำรวจ ณ สมาคมตำรวจ

บริษัท ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมพร้อมชมการแสดงการกุศลของสมาคมตำรวจ ณ อาคารปิยะจินดา สโมรสตำรวจ ทั้งนี้กิจกรรม คืนกำไรให้กับสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของเรามาโดยตลอด และในครั้งนี้ก็เป็นอีกกิจกรรม 1 กิจกรรมดีๆ ที่ชาว ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ร่วมใจกันทำเสมอมา

ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น มอบเงินและอุปกรณ์การกีฬาช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนบ้านหนองหลุ จ.กาญจนบุรี

บริษัท ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น จำกัด มอบเงินและสิ่งของด้านอุปกรณ์ทางการเรียน ,ด้านทางการกีฬา เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การกีฬา ณ โรงเรียนบ้านหนองหลุ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี มูลนิธิ สยามร่วมใจ (ปู่อินทร์) เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ที่ขาดแคลนฯ ทั้งนี้กิจกรรม คืนกำไรให้กับสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของเรามาโดยตลอด และในครั้งนี้ก็เป็นอีกกิจกรรม 1 กิจกรรมดีๆ ที่ชาว ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ร่วมใจกันทำเสมอมา