บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+อ่านบัตรเปิดปิดประตุ รุ่น F802 จำนวน 2 เซ็ท

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอม ย่านหมู่บ้านนักกีฬา สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมืออ่านบัตรได้ รุ่น F802 พร้อมระบบเปิดปิดประตู จำนวน 2 เซ็ท ติดตั้งที่บริษัท โดย TiP F802 มีความสามารถในการสแกนนิ้วมือและอ่านบัตร Proximity 125Khz ได้ในตัว และตัวเครื่องยังสมารถจำกัดสิทธิ์คนเข้าออกประตูนั้นๆด้วย Time Zone ทำให้ลูกค้าวางใจในความปลอดภัยของระบบ Magnetic Lock ของระบบเปิดปิดประตุของ ไทม์แอคเซส จึงสั่งซื้อจำนวน 2 ชุด