บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+ถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68C จำนวน 5 เครื่อง

บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด เลือกติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68C จำนวน 5 เครื่องจากไทม์แอคเซสฯ มาติดตั้งที่โรงงานสาขาชลบุรี 2 เครื่อง ระยอง 2 เครื่อง และสระบุรี อีก 1 เครื่อง

โดยบริษัทสยาม สตีล มิลล์ฯเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้เลือกติดตั้งเครื่อง TMI68C ที่สามารถถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้าออกงาน พร้อมได้เลือกใช้งานระบบบริหารและจัดการเครื่องผ่านระบบ internet โดยความสามารถของเครื่อง TMI68C รองรับการดึงข้อมูลข้ามสาขาได้เช่นเดียวกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TIP65C โดยโรงงานทั้งหมดจำนวน 5 โรงงานจะมีการส่งข้อมูลการเข้าออกกลับมายังสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่กรุงเทพ โดยอัตโนมัติ ซึ่งนับเป็นอีก 1 ความสามารถที่มีอยู่ในตัวเครื่อง TMI68C ที่จัดจำหน่ายโดย ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น สำหรับผู้ที่สนใจ ใช้งานระบบสแกนลายนิ้วมือข้ามสาขา สามารถเลือกใช้งานรุ่น TMI68C ได้ กับทางฝ่ายขาย ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น