บริษัท อันดามัน เทคโนโลยี จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 3 เครื่อง

บริษัท อันดามัน เทคโนโลยี จำกัด จ.ภูเก็ต สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบติดตั้งเอง รุ่น TMI 280 จำนวน 3 เครื่อง