รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ให้ความวางไว้ใจเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์

s__8216579

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจเลือกซื้อผ่านระบบออนไลน์

– คุณ วิกานดา สั่งซื้อ เครื่องสแกนนิ้ว LX16/TIP700 จำนวน 1 เครื่อง
– บริษัท ฮอลลี่ เอเวอร์กรีน จำกัด สั่งซื้อ เครื่องสแกนนิ้วTIP800 จำนวน 1 เครื่อง
– บริษัท คอมพิวเตอร์ โซนซิสเต็มส์ บิวเดอร์ จำกัด สั่งซื้อ เครื่องสแกนนิ้วTIP800 จำนวน 1 เครื่อง
– บริษัท พี.เอ็น. พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด สั่งซื้อ KeyTAG MF1 จำนวน 15 อัน
– บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด สั่งซื้อ เครื่องสแกนนิ้วTIP800 จำนวน 1 เครื่อง
– บริษัท โปรวัน เน็ตเวิร์ค จำกัด สั่งซื้อ เครื่องทาบบัตร รุ่น SC700 Access Control จำนวน 3 ชุด