บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว รุ่น F18+ Access Control 1 ประตู

cats2

ขอบคุณลูกค้า บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด ที่เลือกติดตั้งระบบเปิดปิดประตูด้วยลายนิ้วมือรุ่น F18+ พร้อม Access Control จำนวน 1 ประตู