กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จิตใจ ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2559


บริษัท ไม่เพียงแต่ส่งเสริม สุขภาพกาย ให้แก่พนักงานเท่านั้น สุขภาพ จิต ก็สำคัญเช่นกันค่ะ บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา พาพนักงาน ฟังธรรม นั่งสมาธิ ตลอดเข้าพรรษานี้ เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพจิตใจ ให้ดีขึ้น