กิจกรรมเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม(ตามแนวทางหมอเขียว)ที่ จ.ระยอง


ทางบริษัท ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม(ตามแนวทางหมอเขียว)ที่ จ.ระยอง เป็นการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ทุกท่านมาเป็นหมอดูแลและบำบัดสุขภาพตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งยารักษาโรค เรียนรู้กลไก การเกิด และการหายของโรคต่าง ๆ

(จากภาพที่เห็นคือการกัวซา “กัวซา” เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดและน้ำเหลืองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัว ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขจัดพิษออกจากระบบทั้งสองนี้ดีขึ้นหลายเท่าตัวตามไปด้วย)