บริษัท ก้องภพ โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด ติดตั้ง Tripod Turnstile (ประตูหมุน3ขา) รุ่น TA-S1 จำนวน 4 เครื่อง พร้อมระบบ Access Control ด้วยบัตร (ACP -Series) 2 ชุด

ed-full

บริษัท ก้องภพ โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด ติดตั้งสินค้า Tripod Turnstile (ประตูหมุน3ขา) รุ่น TA-S1 จำนวน 4 เครื่อง พร้อมระบบ Access Control (ACP -Series) 2 ชุด ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรา