บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18+ จำนวน 7 เครื่อง

srisawat2

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18+ จำนวน 7 เครื่อง