บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI280 เพิ่มอีกจำนวน 2 เครื่อง

list-tip280

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI280 เพิ่มอีกจำนวน 2 เครื่อง (จากเดิมที่สั่งไปแล้วกว่า60 เครื่อง)