บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สั่งซื้อControler Bord รุ่น ACP-100 เพิ่มอีกจำนวน 1 เครื่อง

ACP100

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สั่งซื้อ Controler Bord  รุ่น ACP-100 เพิ่ม อีกจำนวน 1 เครื่อง