บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ติดตั้งController Bord รุ่น ACP-400 (CASE B) จำนวน 1 เครื่อง

bsl

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ติดตั้งสินค้า รุ่น ACP-400 (CASE B) จำนวน 1 เครื่อง  แทนที่บอร์ดเดิมที่ชำรุด