บริษัท อายม์สคิพ (ไทยแลนด์) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว รุ่น iF300 ติดแทนของเดิม จำนวน 1 ชุด

if300

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้าและบริการของ ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ติดตั้งที อาคาร โมเดิร์นบาธ ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400