บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว (แบบกันน้ำ) รุ่น TIP F17 Access Control จำนวน 5 ชุด

F17 Access Control

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้า และบริการของ ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ติดตั้งที องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900