บริษัท บิซิคอม โปรเฟสชั่นแนล เน็ทเวิร์ค จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว (กันน้ำได้) รุ่น F17 Access Control จำนวน 3 ชุด

F17

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้า และบริการของ ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ติดตั้งที ศูนย์โทรคมนาคม(กสท.) จ.นนทบุรี