บริษัท ดักท์เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สั่งซื้อเครื่อง TiP S922 จำนวน 3 เครื่อง

s922-3G-finger-print

TiP S922 เป็นเครืองสแกนนิ้วแบบ Mobile สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้ทุกที่ มีแบตในตัว และส่งเวลาเข้าออกงานผ่าน 3G Sim กลับมาสำนักงานใหญ่ที่ติดตั้งโปรแกรม WEB8 ลูกค้าให้ความไว้วางใจสั่งซื้อสินค้านำไปใช้งานมาโดยตลอด