บริษัท เอส.เค.น้ำแข็งหลอดและซอง จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วรุ่น F17 กั้นน้ำได้

sk-ice

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้า และบริการของ ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ซึ่งเป็นลูกค้าที่ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือย่างต่อเนื่อง ติดตั้งที่ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ