บริษัท เอส.ที.แคร์การ์ด เซอร์วิส จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลายาม รุ่น YAM 100

st-care-guard

ลูกค้าสนใจสินค้าและบริการของไทม์ฯ จึงทำการสั่งซื้อ
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ที่ สำนักงานฯ ซ.จอมทอง 13  กทม.