ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น มอบเงินและอุปกรณ์การกีฬาช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนบ้านหนองหลุ จ.กาญจนบุรี

บริษัท ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น จำกัด มอบเงินและสิ่งของด้านอุปกรณ์ทางการเรียน ,ด้านทางการกีฬา เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การกีฬา ณ โรงเรียนบ้านหนองหลุ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี มูลนิธิ สยามร่วมใจ (ปู่อินทร์) เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ที่ขาดแคลนฯ ทั้งนี้กิจกรรม คืนกำไรให้กับสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของเรามาโดยตลอด และในครั้งนี้ก็เป็นอีกกิจกรรม 1 กิจกรรมดีๆ ที่ชาว ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ร่วมใจกันทำเสมอมา