บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรบันทึกเวลามีกล้องถ่ายรูป รุ่น TMI 880 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าย่านปทุมธานี ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรบันทึกเวลาถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 880 จำนวน 1 เครื่องซึ่งทางลูกค้าเคยติดตั้งเครื่องสแกนรุ่นนี้มาแล้ว 1 เครื่อง ด้วยการใช้งานที่มีกล้องจับภาพเวลาสแกนบัตรไม่ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ทำให้ลูกค้าพอใจในเครื่องสแกนบัตรรุ่นนี้จึงสั่งซื้อเป็นครั้งที่ 2